Splitski Val

SPLITSKI VAL

Izložbom ‘Splitski val’ predstavljena su djela mladih umjetnika koji su svoj interes i inspiraciju pronašli u radu i ostavštini Vaska Lipovca. U sklopu izložbe mogle su se razgledati taktilne grafike Danijele Šušak, kao i animirani film ‘Biciklisti’ Veljka Popovića, zajedno sa skicom scenarija.
Marko Žaja ponudio je interpretaciju Vaskovih motiva, a predstavljeno je i urbanističko promišljanje zone Kopilica, u kojemu je radna grupa pod mentorstvom Tadeja Glažara, uključila radove Vaska Lipovca.