Sarajevska zima

Međunarodni festival Sarajevo – Sarajevska zima

 

Sarajevska zima 2015. god.

001

TIPOGRAFIKA
Tipografika je naziv serije otisaka na paus papiru i pleksiglas pločama. Stroge ili zaobljene geometrijske oblike akromatskih tonova koristim za slaganje riječi. Slaganjem slobodnih kompozicija postižem transparentnost te preispitujem likovni problem grafičkog preklapanja oblika koji je prisutan u svim serijama radova. Nasumičnim slaganjem oblika postigla sam dinamiku s namjerom da isprovociram percepciju promatrača.

 

 

 

 

.

 

Sarajevska zima 2013. god.

01s

GRAFIČKI RELJEFI
Ciklus grafika „Grafički reljefi“ sam realizirala na kolegiju grafike kod profesora Edvina Dragičevića.
Ciklus je sastavljen od četiri glavne kompozicije.
Što se tiče likovnog dijela, lišenost perspektive te slobodna upotreba linija su najjači likovni elementi svih ovih kompozicija. Pojam „ kompozicija“, odnosi se na oblikovno načelo smisaonog poretka ravnoteže biomorfnih formi isprekidanih linijama koje stvaraju reljefe. Upravo su mi reljefi pripomogli da iz dvodimenzionalnog tretmana prostora pokušam izaći u treću dimenziju, dubinu. Ritmizirane ispupčeno-udubljene forme prilagođavam za interaktivni pristup publici. Hoće li i u kojoj mjeri publika pristati na taktilni doživljaj likovnog djela tek mi slijedi saznati.
Sve su kompozicije apstraktne, moglo bi se reći „ konkretne“ upravo zbog odsutnosti svake predmetne referencije.