Stručne aktivnosti

InSEA Regional Conference Vienna 2016

Art and Design Education in Times of Change
University of Applied Arts Vienna

Međunarodna konferencija u Beču. Znanstveni rad o prilagodbi likovnog djela za osobe s oštećenjem vida,
„The visual work of art as a stimulus for experience and art expression of visually impaired persons“.

 

 

 

Radionice “Likovnost putem dodira” u Cetinju

Narodni muzej Crne Gore organizirao je trodnevnu radionicu na temu prilagođavanja umjetničkih djela slijepim i slabovidim osobama za učenike srednje likovne škole “Petar Lubarda” i studente FLU sa Cetinja. Radionicu je vodila Danijela Šušak, grafičarka iz Splita, koja je prilagodila određeni broj djela Vaska Lipovca slijepim i slabovidnim osobama, od kojih neka čine dio aktualne izložbe Vaska Lipovca “Očaravajuća nedjeljivost radoznalosti” u Crnogorskoj galeriji umjetnosti “Miodrag Dado Đurić”.

 

 

 

Stručni skup “Plavi san, Vaska Lipovca”

Stručni skup u organizaciji Udruge VAL i Agencije za odgoj i obrazovanje.