Jumbo plakat

JUMBO PLAKAT ZA UDRUGU KVART

„Projekt ovogodišnjeg kalendara Splitske Udruge za suvremenu umjetnost KVART nam u rujnu predstavlja rad autorice Danijele Šušak. Reproducirana grafika na Jumbo plakatu, u originalu rađena tehnikom mekog voska, prikaz je varijacija otisaka kukičanih (majica) međusobno vrlo sličnih s nasumičnim natpisima zdravstvenih defekata i dijelova tijela. Ideja rada bila je suprotstavljanje dviju estetika; estetike odjeće koja predstavlja nešto moderno, lijepo i ugodno te estetike defekata koja predstavlja nešto što uvijek pokušavamo zatomiti i prekriti. Suprotstavljajući ove dvije estetike, Danijela Šušak želi istražiti na koji način i koliko svaka od njih utječe na nas kao pojedince i kojoj pridajemo više važnosti.“
Barbara Gaj

.

.